เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขึ้นเหนือไปเที่ยวไหนดี ?
เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง เป็นหลักเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมา เมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ในช่วงประมาณปี พ.ศ. …
Read More
สวนนงนุช

สวนนงนุช

เที่ยวป่าเขา-ธรรมชาติ
สวนนงนุช อยู่เลยพัทยาใต้ไปตามถนนสุขุมวิท ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงกิโลเมตร 163 แยกซ้าย ไปอีก 3.5 กิโลเมตร เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่ให…
Read More
สวนสนุกดรีมเวิลด์

สวนสนุกดรีมเวิลด์

เที่ยวในกรุงเทพที่ไหนดี ?
สวนสนุกดรีมเวิลด์ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 7 เส้นทางสายรังสิต-นครนายก บริเว…
Read More
วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี

วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี

ไหว้พระที่ไหนดี ?
วัดเจดีย์หอย วัดชื่อดังของจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้ว สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ เจดีย์หอยขนาดสูง สร้า…
Read More
วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

ไหว้พระที่ไหนดี ?
วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรี…
Read More
เกาะนางยวน

เกาะนางยวน

เที่ยวทะเลที่ไหนดี?
เกาะนางยวน เกาะเล็กๆที่อยู่ทางทิศเหนือของเกาะเต่าเป็นเกาะสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 ของโลก เกาะนางยวน ป…
Read More
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เที่ยวป่าเขา-ธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว     ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระกา…
Read More
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ขึ้นเหนือไปเที่ยวไหนดี ?
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ที่ดำเนินงานโดยการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีที่ตั้งในพื้นที่ตำบล…
Read More