ทัวร์อุทยานแห่งชาติแหลมสน

ทัวร์อุทยานแห่งชาติแหลมสนเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลบนชายฝั่งอันดามันของอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีทั้งส่วนของพื้นที่ป่า ชายหาด และครอบคลุมหมู่เกาะอีกหลายเกาะ

อุทยานแห่งชาติแหลมสนอุทยานฯ แหลมสน ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย แบ่งเป็นพื้นที่น้ำมากถึง 268.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 85.25 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อุทยานฯ มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2 หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะกำใหญ่ และหมู่เกาะกำนุ้ย มีเนื้อที่ประมาณ 196,875 ไร่ หรือ 315 ตาราง. กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล สูงสุด 296 เมตร ที่เกาะกำใหญ่ สำหรับชายฝั่ง แผ่นดินใหญ่ที่เขาอ่าวอ่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 264 เมตร

อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 5 หลัง เป็นบ้านพักขนาด 10 คน จำนวน 3 หลัง และเรือนแถวขนาด 4 ห้อง จุ 16 คน จำนวน 1 หลัง บริเวณหาดบางเบน และเรือนแถวขนาดเดียวกันอีก 1 หลัง ที่บริเวณอ่าวเขาควาย หมู่เกาะกำ นอกจากนี้ยังมีเต็นท์ไว้ บริการ จำนวน 20 หลัง สามารถจองบ้านพักได้ทางเว็บไซต์ของอุทยาน