เที่ยวเขาไท่หางซาน

หุบเขาหรือหน้าผา เราคงต้องแหงนหน้ามองจนสุดลูกหูลูกตาแน่นอน

ดังเช่นความสูงของ อุโมงค์ทางเดินบนหน้าผาของ หุบเขาไท่หางซาน ที่อยู่ในอำเภอฮุยเซี่ยน มณฑลเหอหนัน ซึ่งอุโมงค์แห่งนี้มีความสำคัญต่อหมู่บ้านกัวเลี่ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่หมู่บ้านกัวเลี่ยงจะติดต่อกับภายนอกได้นั่นเอง

 He Tai San
ปัจจุบัน อุโมงค์ทางเดินบนหน้าผาของ หุบเขาไท่หางซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของหุบเขาไท่หางซาน ตั้งแต่ปี 1972 เป็นต้นมา  จุดเริ่มต้นของการก่อสร้าง เริ่มจากชายหนุ่ม 13 คนของหมู่บ้านกัว เลี่ยงใช้เวลา 5 ปีขุดอุโมงค์ที่มีความยาว 1,250 เมตร กว้าง 5 เมตรและสูง 4 เมตรขึ้นในหุบเขาที่มีความสูง 119 เมตร