สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่

เป็นสวนสัตว์ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ บนถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น. มีสัตว์อยู่ในสวนสัตว์จำนวนมาก เช่น เม่น นกยูง เสือโคร่ง เสือขาว กวาง แรด ฮิปโปเตมัส ช้าง หมี อีเห็น และยังมีส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ช่วงช่วง และ หลินฮุ่ย จากประเทศจีน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่มีโบราณสถานที่ชื่อว่าวัดกู่ดินขาว ที่เป็นซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเวียงเจ็ดลิน และมีการแสดงความสามารถของสัตว์ เช่น นกมาคอลว์ นาก นกกระทุง และมีส่วนจัดแสดงเพนกวินและแมวน้ำ

นอกจากนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำครบวงจร ที่มีอุโมงค์น้ำความยาวกว่า 133 เมตร ซึ่งจัดว่ายาวที่สุดในโลก แบ่งเป็นอุโมงค์น้ำเค็ม 66.5 เมตร และอุโมงค์น้ำจืด 66.5 เมตร โดยเชียงใหม่ ซู อควาเรียมได้รวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและโลกใต้ทะเลด้วยกัน เพื่อให้ชีวิตน้อยใหญ่ได้อาศัยพึ่งพิง

สวนสัตว์เชียงใหม่


 

สิ่งที่น่าสนใจในสวนสัตว์เชียงใหม่

 1. หมีแพนด้า สัมผัสความน่ารักของ 2 หมีแพนด้า ช่วง ช่วงและหลินฮุ่ย ทูตสันถวไมตรีและลูกน้อยหลินปิง จาก
  สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
 2. สวนนกนครพิงค์ เดินชมธรรมชาติและฟังเสียงนกชนิดต่างๆ กว่า 800 ตัว ในพื้นที่ 6 ไร่
 3. ศูนย์จัดแสดงนกเพนกวิน สัมผัสนกเพนกวิน (Humboldt Penguin) ในศูนย์แสดงที่จัดเป็นสระน้ำตามสภาพที่ นกเพนกวินอาศัยอยู่
 4. เกาะชะนี สถานที่เพื่อการใช้ชีวิตอย่างอิสระของชะนี บรรยากาศปลอดโปร่งเสมือนหนึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติที่ แท้จริง เพื่อให้คุณได้เข้าถึงการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าสร้างความคุ้นเคยระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างกลมกลืน
 5. อาคารเลี้ยงแมวนํ้า อาคารที่จัดแสดงประกอบด้วย แมวนํ้า (Cape Fur Seal) จำนวน 5 ตัว จากประเทศสาธารณรัฐ แอฟริกาใต้มาเลี้ยงในอาคารดังกล่าว
 6. อุทยานสัตว์น้ำ สัตว์น้ำจืดกว่า 60 ชนิด รวมทั้งปลาบึกยักษ์ลุ่มแม่น้ำโขง ปลาบึกลายและ Siamese Giant Carpอีกทั้งปลาไหล Ture Eel ซึ่งหาดูได้ยากรอคุณอยู่ที่ศูนย์แสดงแห่งนี้
 7. ค่ายพักแรม ท่านสามารถขอจัดเต๊นท์นอนค้างคืนในบริเวณที่สวนสัตว์จัดให้ เพื่อเป็นประสบการณ์ในการอยู่ ท่าม กลางธรรมชาติ มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยไม่ต้องเดินทางไกล

อัตราค่าเข้าชม

 • ชาวไทย
  ผู้ใหญ่ 50 บาท ปวส.-มหาวิทยาลัย 30 บาท เด็กเล็ก-ปวช. 10 บาท ครู ทหาร ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 30 บาท ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ชมฟรี
 • ชาวต่างชาติ
  ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจอดยานพาหนะ
  รถยนต์ 50 บาท
  รถจักรยานยนต์ 10 บาท
  รถจักรยาน 1 บาท
 • ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชมหมีแพนด้า
  บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) 50 บาท
  บัตรเด็ก สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร (ชาวไทย) 20 บาท

การแสดงความสามารถของสัตว์

 • วันจันทร์-ศุกร์
  รอบที่ 1 เวลา 11:30 น
  รอบที่ 2 เวลา 15:00 น
 • เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  รอบที่ 1 เวลา 11:30 น
  รอบที่ 2 เวลา 14:00 น
  รอบที่ 2 เวลา 15:30 น

เวลาการแสดงโชว์แมวน้ำ

 • วันจันทร์-ศุกร์
  รอบที่ 1 เวลา 10:30 น
  รอบที่ 2 เวลา 14:30 น
 • เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  รอบที่ 1 เวลา 10:30 น
  รอบที่ 2 เวลา 13:30 น
  รอบที่ 2 เวลา 15:00 น

You may also like...