แวะเที่ยวตามทางเชียงใหม่-ดอยสุเทพ ทางหลวงหมายเลข 1004

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดไว้ศึกษา เป็น สถานที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและยังมีสวนสุขภาพสำหรับออก กำลังกาย ตั้งอยู่ถัดจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางขึ้นดอยสุเทพ

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว ครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่และประชาชนโดยทั่วไป ผู้ที่จะขึ้นไปดอยสุเทพมักจะแวะนมัสการ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่ม ชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้น ไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยเริ่มลงมือ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ และแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ รวมระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

วัดศรีโสดา ๑๗ หมู่ ๒ ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ ซึ่ง ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้ริเริ่มสร้างทางขึ้นสู่ดอยสุเทพ เป็นวัด ซึ่งทำการอบรมและดำเนินโครงการธรรมจาริกเผยแผ่ธรรมสู่ชาวเขาในถิ่น ทุรกันดาร ๙ เผ่าของภาคเหนือ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมอุปถัมภ์การ ศึกษาธรรมของสามเณรและภิกษุได้ สอบถามโทร. ๐ ๕๓๘๙ ๒๙๐๙, ๐ ๕๓๘๙ ๒๓๔๖

วัดศรีโสดา

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เดินทางตามถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมือง เชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัดประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เป็นพระธาตุประจำปีมะแม ทางวัดจัดงาน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวันเพ็ญวิสาขบูชาทุกปี โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๕๐๐๒ นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาคกว่า ๓๐๐ ขั้น หรือใช้บริการรถ กระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐-๒๐.๐๐ น. นักท่องเที่ยว ที่ไม่มีรถส่วนตัวสามารถเดินทางมาที่วัดโดยรถสองแถวประจำทางจาก บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว บริการระหว่างเวลา ๐๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.

สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ห่างจากตัวเมือง ๕ กิโลเมตร ใกล้กับ สวนรุกขชาติ เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่มีสัตว์ ทั้งที่มีอยู่ในเมืองไทยและนำ มาจากต่างประเทศ มีหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน หมีโคอาล่าจากออสเตรเลีย สวนนกเพนกวินและสวนนกฟิ้นช์ มีรถไฟฟ้า รางเดี่ยวพร้อมระบบปรับอากาศ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. เปิด ขายบัตรถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. นอกจากนั้นยังมีเชียงใหม่ซูอควาเรียม เป็น อาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ ชั้นล่างมีอุโมงค์ใต้น้ำยาว ๑๓๓ เมตร รวมรวมพันธุ์สัตว์น้ำทั้งปลาน้ำจืด และปลาน้ำเค็ม นอกจากนั้นยังมี Snow Dome ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองทัวร์ ได้ที่ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๑๗๙, ๐ ๕๓๒๒ ๒๒๘๓ www.chiangmaizoo.com

สวนสัตว์เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีพื้นที่ประมาณ ๑๖๓,๑๖๒.๕๐ ไร่ ครอบคลุม พื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ค่าบริการ ชาว ไทย ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท การเดินทาง ไปยังที่ทำการอุทยานฯ จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนห้วย แก้ว-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-สวนสัตว์เชียงใหม่ ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ จากนั้นเดินทางต่อไปอีกเล็กน้อยถึงทางแยกขวามือ มีป้ายบอกทางเข้า ที่ทำการอุทยานฯ น้ำตกห้วยแก้ว อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพฯ เป็นน้ำตกเล็กๆ สูง ประมาณ ๑๐ เมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๖ กิโลเมตร มี น้ำไหลตลอดปี รอบๆ บริเวณสวยงามด้วยทิวทัศน์และร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีที่พักผ่อนนำอาหารไปนั่งรับประทานกันที่ผาเงิบ และวังบัวบานอันเป็นสุสานแห่งความรักของสาวบัวบานผู้ถือรักเป็นสรณะ สอบถามที่พัก โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๐๒๔๔, ๐ ๕๓๘๑ ๘๓๔๘ หรือ กรมอุทยาน แห่งชาติฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th หมายเหตุ: กรมอุทยาน แห่งชาติฯ ประกาศจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ สอบถามการเข้าใช้ บริการล่วงหน้าก่อนการเดินทาง โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๕๐๔๑ (๒๔ ชั่วโมง), ๐ ๕๓๒๑ ๐๒๔๔

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ จากวัดพระธาตุ ดอยสุเทพไปยังพระตำหนักฯ ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นพระ ตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นักท่องเที่ยวกรุณา แต่งกายสุภาพ เปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นระหว่างการเสด็จแปรพระราชฐาน ประมาณเดือนมกราคม-ต้นเดือนมีนาคม สอบถาม โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๙๙๓๒, ๐ ๕๓๒๑ ๙๙๑๕ www.bhubingpalace.org

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ดอยปุย บริเวณรอบๆ หมู่บ้านมีทิวทัศน์ที่ สวยงามอย่างยิ่งและยังสามารถมองเห็นดอยอินทนนท์เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมได้สะดวกเพราะอยู่ใกล้ตัว เมือง ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองประมาณ ๑ ชั่วโมงเท่านั้น ภายใน หมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตชาวเขา สวนน้ำตกดอยปุยซึ่งตกแต่งด้วย พรรณไม้หลากสีนานาชนิด ร้านขายของที่ระลึกซึ่งมีทั้งสินค้าที่ผลิตภายใน หมู่บ้านและนำมาจากที่อื่นวางขายนักท่องเที่ยว การเดินทาง หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนดอยปุย ห่างจากพระตำหนักฯ ๓ กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอด สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดูกาล มีรถสองแถวจาก ดอยสุเทพขึ้นไปพระตำหนักฯ และดอยปุย ไป-กลับ ราคา ๑๒๐ บาท/คน หรือเหมา ๖๐๐ บาท/คัน สถานีวิจัยดอยปุย โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๑๔๒, ๐ ๕๓๒๑ ๐๔๓๑

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ดอยปุย

อุทยานหลวงราชพฤกษ์2549 มีเนื้อที่ ๔๗๐ ไร่ เป็นสวนที่จัดงานพืชสวน โลกระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙-มกราคม ๒๕๕๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงจัดภูมิสถาปัตย์ตกแต่งพื้นที่โดยเฉพาะ หอคำหลวง “สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯ” “สวนนานาชาติเฉลิมพระ เกียรติฯ” เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก และเป็นแหล่งท่อง เที่ยวด้านวัฒนธรรมทางภาคเหนือ ด้านเหนือขึ้นไปเป็นวัดดอยคำ เปิดทุก วัน เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. ควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อการจัดวิทยากรบรรยาย มีรถบริการภายใน เด็ก ๑๐ บาท ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๔๑๑๐-๕

อุทยานหลวงราชพฤกษ์2549

ศูนย์วิจัยเกษตรบนพื้นที่ราบสูงขุนช่างเคี่ยน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์พืชที่ขึ้นบนที่สูง ในปลายเดือน ธันวาคม-กลางเดือนมกราคม นักท่องเที่ยวสามารถชมดอกนางพญาเสือ โคร่ง ทางศูนย์ฯ มีบริการที่พักแรม ติดต่อจองล่วงหน้า โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๒๐๑๔ (พักได้ ๖๐ คน ราคา ๑๐๐-๖๐๐ บาท) การเดินทาง ห่างจากพระตำนักไป มีป้ายไปขุนช่างเคี่ยน เส้นทางแคบ รถ สวนลำบาก

ศูนย์วิจัยเกษตรบนพื้นที่ราบสูงขุนช่างเคี่ยน

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี หมู่ ๑๒ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลแม่เหียะและตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ และ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง พื้นที่ทั้งหมด ๘๑๙ ไร่ เป็นสวนสัตว์กลางคืนที่มีความสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถชมสัตว์ต่างๆ ด้วยการนั่งรถลากเปิดโล่ง เช่น ช้าง ยีราฟ ม้าลาย สิงโต ไฮยีนนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดเส้นทางเดินชมสัตว์ป่าในบรรยากาศสวยงามริมฝั่ง ทะเลสาบ แวดล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เปิดบริการช่วงกลางวัน: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. และช่วงกลางคืน เปิดทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๓๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ราคา ๓๐๐ บาท เด็ก ๑๒๕ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๕๐๐ บาท และเด็ก ๓๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๓๙๙ ๙๐๕๐, ๐ ๕๓๙๙ ๙๐๐๐, ๐ ๒๕๙๕ ๔๓๙๐ www.chiangmainightsafari.com นอกจากนี้ ยังมีบริการบ้านพัก/ เต็นท์ โทร. ๐ ๕๓๙๙ ๙๐๑๕, ๐ ๕๓๙๙ ๙๐๗๙
การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ไปตาม ถนนห้วยแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ทางไปอำเภอหางดง ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

 

You may also like...